Till startsidan

Start

Föreställningar

Om oss

Press

Kontakt


För större barn, ungdomar och vuxna

 

Förvandingshistorier - om makt och genus (ca 40 min)
Berättelser om unga kvinnor som på oväntade, finurliga och äventyrliga sätt överskider könsrollsgränserna och tar makten över sina liv. Flera av berättelserna har hundratals år på nacken och vittnar om hur flickor och unga kvinnor i alla tider sökt och hittat sätt att gäcka makten. Berättelsen integreras med enkla berättarövningar. Berättare Marika Nasiell

Målgrupp: Mellanstadiet och högstadiet
Max antal åskådare: 50 personer

Högstadieliv (50 min)
Annelie berättar om sin egen högskoletid, från att leka häst till att ta det stora klivet och förvandlas fast man inte vågar. Berättelsen integreras med enkla och samtal om de osynliga lagar och gränser som gällde då och som gäller nu. Programmet kan med fördel användas i livskunskap och likabehandlingsarbete. Berättare: Annelie Arffman

Målgrupp: Högstadiet
Max antal åskådare: 30 personer

Folksagor från Östra Afrika (40 min)
Vi reser till ett afrikanskt land där vi möter Walukaga som får ett omöjligt uppdrag av kungen. Om han misslyckas kommer han att mista livet. Eller vi väljer berättelsen om en familj som bedriver magi i en liten afrikansk by, eller berättelsen om ung spirande kärlek. Celso Paco berättar med hjälp av unika folkliga instrument från sydöstra Afrika.

Målgrupp: Från 10 år samt familjeföreställning
Max antal åskådare: 60 personer

Berättelser från Ur – kulturernas korsväg (40 - 80 min)

Berättarpärlor framvaskade ur det berättararv av myter, legender och sagor som judendom, kristendom och islam har gemensamt. Vi utgår från Gamla testamentets berättelser och näraliggande legender från området kring Eufrat och Tigris. Där staden Ur en gång låg. Flera av berättelserna korsar varandras vägar och finns i flera versioner i olika kulturer. Det handlar om kärlek, död, vuxenblivande och vänskap, i en kamp med naturkrafter och hårda livsvillkor. Eviga frågor som talar till oss genom årtusendena.

Programmet anpassas efter målgrupp och sammanhang. Allt ifrån en lektionstimme till en helkväll för vuxna.

Här följer ett urval av berättelser som ingår i "Berättelser från Ur":

Den förälskade prinsessan – En prinsessa förälskar sig i en man som inte faller Sultanen i smaken. När hon inte får som hon vill insjuknar hon i en mystisk sjukdom. Det hela löser sig på ett minst sagt oväntat sätt. Berättare: Kemal Görgü. Målgrupp: Mellanstadiet.

Sagan om vattnet och elden - En kurdisk berättelse om hur en sultan möter sin överman som visar sig vara en ung kvinna av folket. Sultanen friar men innan det kan bli giftermål av måste flickan genom tre svåra prövningar. Berättare: Marika Nasiell. Målgrupp: Mellanstadiet.

Abrahams söner – Gamla Testamentet
Handlar om hur Abraham överger de gamla gudarna och gudinnorna och underkastar sig den ende Guden. Efter en lång och strapatsrik vandring föds hans två söner, Ismael och Isak. Gud skiljer bröderna åt och gör de till stamfäder åt var sitt folk. Två religioner föds, Islam och Judendom. Berättare: Kemal Görgü. Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxna.

Judits list – Gamla Testamentet
Om ett folks kamp för överlevnad. Vi får möta den unga änkan Judit som genom sin list och sitt mod besegrar en hel armé. Hand i hand med sin slavinna vandrar hon nedför bergssluttningarna rakt in i fiendelägret mot den fruktade härföraren Holofornes tält.. En berättelse om mod, makt och förförelsens obarmhärtiga konst. Berättare: Marika Nasiell. Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxna.

Antal medverkande Berättelser från Ur: 1 - 3 personer
Max antal åskadare: 60 personer

Exempel på workshop i anslutning till programmen:

Sverige i miniatyr/mitt liv som saga - Barn och ungdomar från olika kuturer delar med sig och möter varandras olika livberättelser i sagans form.

Gäller för samtliga program
Tekniska upplysningar: Ett ostört rum med sittplatser och en dörr som går att stängr.
Spelplats: Bibliotek, klassrum eller scener.
Spelperiod: Ht 2012 och framåt.

Priser
Pris för ett program : 4 200 kr, för två föreställningar på samma dag: 6 700 kr, för tre föreställningar: 8 400 kr.
Pris för en berättare och en musiker: 6 700 kronor för en föreställning, två föreställningar på samma dag: 9 200 kr. Sociala avgifter är inkluderade i priset.
För program med efterföljande workshop eller andra specifika önskemål: Kontakta Berättarlabbet för prisuppgifter.

Bokning: Marika Nasiell, telefon 070 207 71 42.

Obs! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar!

För vidare information om utbud och priser
Välkommen att kontakta oss!

Berättarlabbet
www.berattarlabbet.se
info@berattarlabbet.se

Tillbaka till föreställningar.


Susanne Gunnersen
Celso Paco
Annelie Arffman
Marika Nasiell
© Berättarlabbet, Stockholm 2006