Till startsidan

Start

Föreställningar

Om oss

Press

Kontakt


Om Berättarlabbet

Berättarlabbets ensemble
Marika, Annelie, Kemal, Susanne och Celso.

Läs om berättarna

En mångkulturell ensemble

Berättarlabbet är en ensemble bestående av skådespelare, regissör musiker och dramatiker med olika kulturell bakgrund. Vi producerar berättarföreställningar för alla åldrar på skolor, scener, bibliotek, kyrkor och liknande mötesplatser. Vi lyfter fram berättelser som förenar och skapar möten mellan kulturer. Det muntliga berättandet lever alltjämt som en tradition i många kulturkretsar samtidigt som det nu pånyttföds som konstform i Sverige. Med rötterna i teaterns värld utforskar vi mötet mellan muntligt berättande, musik och teater.

Fundamentalister åberopar världsreligionerna för att ställa livsstilar mot varandra och intolerans och sociala motsättningar växer sig allt starkare. Att se varandra i ögonen och lyssna på varandras berättelser känns angelägnare än någonsin. Berättande föder reflektion, möten, nya berättelser. Genom vår teater- och berättarkonst vill vi gestalta några av dessa historier på vårt sätt och nå ut med dem till nysvensk, osvensk och ursvensk publik i alla åldrar.

Ofta handlar det om den lilla människans kamp mot överheten, och i sagans värld slutar det för det mesta lyckligt. Barnet hittar hem till slut, häxan spricker och den lilla bonden överlistar den elaka tigern. I flera av våra berättelser synar och synliggör vi maktrelationerna mellan män och kvinnor. Berättarformen är i sig själv gränsöverskridande. En och samma berättare ger gestalt åt såväl man som kvinna, ung som gammal och ond som god. Hela det spektra av identiteter och egenskaper som ryms inom varje människa.

I berättandet är leken och fantasin vår ledsagare, och i våra inre världar finns inga gränser för vart vi kan förflytta oss...

En liten inblick i vår verksamhet

Vi fortsätter att turnéra med våra berättarprogram i Stockholms kranskommuner. Vi fortsätter att turnéra med våra berättarprogram i Stockholms kranskommuner. Många av programmen känns igen sedan tidigare men har fyllts på med nya berättelser. Som tidigare integreras flera av programmen med enklare berättarövningar. Vi ger också kortare eller längre workshops som ger en god träning i såväl lyssnandets som berättandets konst.

Sedan hösten 2011 leder omväxlande Marika och Kemal eller Marika och Celso berättarprojektet "Mitt liv som saga" på Tallbohovskolan i Järfälla där elever i årskurs 8 får dela sina livsberättelser med varandra i sagans form. Ett värdefullt och uppskattat arbete av såväl lärare som elever. Elever som tidigare suttit tysta träder fram och blir synliga, och andra elever ges möjlighet att visa nya och oanade sidor av sig själva. Elevernas självkänsla stärks och de får en fördjupad kännedom om varandras bakgrund och erfarenheter vilket stärker känslan av förståelse och samhörighet i klassen. Utöver den rent faktiska kunskap de får om berättelsens dramaturgiska uppbyggnad.

Celso fortsätter att göra sin återkommande vårturné på olika skolor i England där han berättar historier och håller workshops för barn i särskilt utsatta områden. Annelie håller fortsatt i utbildningen om den muntliga berättarkonsten på Lidingö folkhögskola.

Vi har fortsatt utvidga vår berättararena mot vuxenvärlden med specialskräddade program och workshops. Kemal med storytelling som väg till fred och försoning i ett fredsprojekt tillsammans med Alba (Allians för Läkande Berättande i Norden). Marika har hållit storytelling kurser för chefer och ledde projektet "Sagor och berättande" på ett äldreboende i Bergshamra. Hon håller också workshops i självutveckling där hon integrerar det muntliga berättandet med uttryckande konstmetodik (bild, rörelse, musik, skrivande, drama och reflekterande samtal). Annelie håller föreläsningar och kurser i berättande för lärare och annan personal.

Verksamhetsmål

  • Att producera berättarföreställningar, ge workshops och leda berättarprojekt i olika former för barn, ungdomar och vuxna.

  • Att låta vår verksamhet präglas av mångfald och medvetenhet beträffande etnicitet och genus.

  • Att utforska mötet mellan muntligt berättande, musik och teater.   
© Berättarlabbet, Stockholm 2006